Ukázka kódu 2833

Přeštípnutí obsahu podle značky more

<?php 
	ob_start();
	the_content();
	$content = ob_get_clean();
	$contents = preg_split( '"<span id=\"more-[0-9]+\"><\/span>"', $content );
?>

<div class="content">
	<?= $contents[0] ?>
</div>

<?php if ( !empty($contents[1]) ) { ?>
	<div class="sidebar">
		<?= $contents[1] ?>
	</div>
<?php } ?>