Ukázka kódu 1895

Jak použít v document ready znak $ pro volání jQuery v noConflict módu

jQuery(document).ready(function($) {  
	// My JS ...
});