Ukázka kódu 1893

Jak použít $ pro volání jQuery v noConflict módu

(function($) { 
	$(function() { 
		// My JS ...
	}); 
})(jQuery);