Ukázka kódu 1835

Nahrazení odkazů ve WP MySQL databázi po přesunu webu

UPDATE wp_posts SET post_content = REPLACE (post_content, 'http://dev.example.cz/', 'http://www.example.cz/');
UPDATE wp_postmeta SET meta_value = REPLACE (meta_value, 'http://dev.example.cz/', 'http://www.example.cz/');
UPDATE wp_options SET option_value = REPLACE (option_value, 'http://dev.example.cz/', 'http://www.example.cz/');